“Білім беру мен тәрбиелеудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы” ғылыми мектебі

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ  

«Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру» кафедрасының аға оқытушы, магистрі Ф.Б.Кинжибаева жетекшілігіндегі 

 «Білім беру мен тәрбиелеудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы»  

атты ғылыми мектебі

 

І. Мақсаты: Таңдалған ғылыми бағыт бойынша жаңа ғылыми білімді құру және насихаттау, осы негізде кафедраның ғылыми әлеуетін дамыту.

 


II. Міндеті:

-         Ғылыми бағыт бойынша кафедрадағы ғылыми – зерттеу жұмысын белсендендіру және қызмет нәтижелігін арттыру;

-         Профессор – оқытушылар құрамын және студенттерді ғылыми – зерттеу жұмысына тарту, ғылыми мектеп өкілдерінің шығармашылық қабілеттерін ашу үшін жағдай құру және университеттегі ғылыми мектептермен сабақтастықты қамтамасыз ету.
III. Ғылыми бағыты:Білім беру мен тәрбиелеудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы.

 

IV. 2021 жылға жоспар:


1.     Мектепалды дайындық тобындағы психологиялық диагностика: Имангалиева Н.Т. – ақпан;

2.     Формирование у педагогов начальной ступени образования готовности к инновационной деятельности: Утешкалиева А.М. – наурыз;

3.     Білім берудегі басқаруда қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалану: Жумашева Н.С., Сундетова Ж. (1 курс магистранты) – сәуір;

4.     Жаңартылған білім беру жағдайында мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығы: Туленова У.Т. – мамыр;

5.     Білім беруді басқарудағы инновациялық технологияны қолдану: Туленова У.Т. – мамыр;

6.     Мектепалды даярлықта экологиялық мәдениетті қалыптастыру: Утемисова Ж.Е. – қыркүйек;

7.     Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру: Испанова Э.Ж. – қазан;

8.     Қашықтықтан оқыту жағдайында логикалық – ақпараттық мәдениетті қалыптастырудың маңызы: Абилова О.А. – қараша;

9.     Өлкетану материалдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын қалыптастыру: Таңатарова Ж.А. –желтоқсан;


V. Құрамы:

1.     п.ғ.д., қауым.профессор Муханбетжанова А.У.,

2.     п.ғ.к., қауым.профессор

3.     м.а.Утешкалиева А.М., п.ғ.к.Жумашева Н.С.,

4.     аға оқытушы, магистр Испанова Э.Ж.,

5.     аға оқытушы, магистр Әуелбаева Г.С.

 

VI. Өткізілетін күні:

         Бейсенбі, 15:00

 

VII. Өткізу форматы:

         Онлайн – Zoom платформасы

 

Ғылыми мектептің 2022 ж. Жоспары