“Профессор Қ.Б.Сейталиев атындағы ғылыми мектебі”

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ

 Педагогика кафедра лабораториясының п.ғ.к. Г.Б.Базаргалиевтың жетекшілігіндегі

«Профессор Қ.Б.Сейталиев атындағы ғылыми мектеп»

 

І.       Мақсаты:


-         Университеттік білім беруді реформалау жүйесінде болашақ мұғалімдердің дайындығын жетілдіру;

-         ҚР-да жоғары білімді қамтамасыз ету және дамыту;

-         ЖОО-ң тәжірибелі мұғалімдері мен ғалымдарының педагогикалық мұрасын зерттеу және тарату;

-         Студенттер мен магистранттарға кәсіби – психологиялық және педагогиалық білімді меңгеруге көмек көрстеу, олардың ғылыми –зерттеу жұмысына қызығушылығын қалыптастыру.


II.      Міндеті:


-         Болашақ кәсіби – педагогикалық қызметте жоғары кәсібилік пен педагогикалық шеберлік танытатын болашақ маман – мұғалімдерді білікті даярлау;

-         Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және жетілдіру;

-         Ғылыми – зерттеу жобалары мен бағдарламаларын талдау, халықтық педагогиканың, шағын жинақты ауылдық мектептің педагогикалық – психологиялық мәселелерін зерттеу;

-         Студенттер мен магистранттардың ғылыми – зерттеу және тәжірибелік жұмыстарын ұйымдастыру.


 

III.    Ғылыми бағыты:Орта мектептерге педагогикалық маман кадрлар дайындау.


IV.    2021 жылға жоспар:

-         Педагогикалық цикл пәндерінің оқу – әдістемелік кешендерін жасақтау және жетілдіру: - п.ғ.д. Джанзакова Ш.И., доцент Сабиров А.Р., аға оқытушы Жубангалиева Г.Ғ., - (Ақпан)

-         Қазақстанда жоғары білімнің қалыптасуы мен дамуы 1930 – 2020: - аға оқытушы Жубангалиева Г.Ғ., п.ғ.к. Базарғалиев Ғ.Б. – (Наурыз)

-         Батыс Қазақстанда Алаш қайраткерлерінің ағартушылық мұралары (жоба) 1920-1950: -Базарғалиев Ғ.Б. – (Сәуір)

-         Професссор Қ.Б.Сейталиевтің ғылыми – педагогикалық мұрасын зерттеу, зерделеу: – доцент Курмангазиева Г.Т., доцент Сабиров А.Р. – (Мамыр) 

V.      Құрамы:

1.     п.ғ.д., профессор Джанзакова Ш.И.,

2.     п.ғ.к., қауым.профессор Койшыгулова Л.Е.,

3.     доцент, аға оқытушы Сабыров А.Р.,

4.     п.ғ.к. Муталиева Д.Р.,

5.     доцент, аға оқытушы Курмангазиева Г.Т.,

6.     аға оқытушы Жубангалиева Г.Ғ.

 

VI.    Өткізілетін күні:

         Бейсенбі, 15:00

 

VII.   Өткізу форматы:

            Онлайн – Zoom платформасы