“Эмоционалды интеллект” ғылыми мектебі

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ

                                    Психология және арнайы білім беру кафедрасының пс.ғ.к., қауымдастырылған профессор Ж.Н.Сабированың жетекшілігіндегі 

«Эмоционалды интеллект» атты ғылыми мектебі

 І.      Мақсаты:Білім алушылардың өз эмоциялары мен басқалардың эмоцияларын қарым – қатынаста, іс- тәжірибеде дұрыс меңгере алу, түсіндіре алуға және дұрыс қолдана білуге дағдыландыру;
II.      Міндеті:

 • Әлемдік, отандық ғалымдардың эмоция, сезім, психикалық күйлерді басқару бойынша зерттеулермен таныстыру;
 • Қарым – қатынаста, іс – әрекетте өзінің және өзгенің эмоциясын сезу, түсіну, басқара алудың технологияларын меңгеру;
 • Эмоционалды интеллект дағдысын қалыптастыру;

III. Ғылыми бағыты: Эмоционалды интеллектілік сауаттылығын дамытудың, өзін-өзі танудың және өзгелердің эмоцияларын басқара алудың технологияларын меңгеру

IV.    2021 жылға жоспар:

 1. Эмоционалды интеллект және интеллект түрлері туралы теория: - Мусина Г.М., Турегалиева В.С., Ахмет – Өмірзақ А.Қ. – (ақпан);
 2. Эмоционалды сана. Эмоцияны бақылау және дамыту. – Сабирова Ж.Н., Қазиев Қ.О., Гумарова Г. – наурыз;
 3. Өзгелердің эмпатиясы мен эмоциясын түсіну және қабылдау негіздері: Каженбаева А.Е., Бисембаева Т.Ж., Карабаева Н.Б., - сәуір;
 4. Өзге адамдардың эмоциялары мен реакцияларын басқару: Нурмукашева С.К., Султангалиева А.Е. – мамыр;

V.      Құрамы:

 1.  п.ғ.к., қауым.профессор Нурмукашева С.К.,
 2. п.ғ.к. Шұғаева Г.Қ.,
 3. доцент, аға оқытушы Қаженбаева А.Е.,
 4. PhD доктор Қазиев Қ.О.,
 5. аға оқытушы, магистр Мусина Г.М.,
 6. аға оқытушы, магистр Бисембаева Т.Ж.,
 7. п.ғ.к. Ризуанова А.К.

 VI.    Өткізілетін күні:
         Бейсенбі, 15:00

 VII.   Өткізу форматы:
         Онлайн – Zoom платформасы

Жоспар ЭИ 8.04.21 (1)

Психологиялық сайыс

есеп ЭИ 2020-21

жоспар 2022

2022-2023 оқу жылына арналған «Эмоционалды интеллект» мектебінің жұмыс жоспары

«Эмоционалды құзыреттілік: оның құрылымы және мазмұны» атты тақырыптағы мастер-класс