"Мәдениетаралық коммуникация мәселелері: өркениеттер тоғысындағы мәдениеттер диалогы” ғылыми мектебі

Көптілді білім беру Факультеті

2023 жылға ғылыми мектеп жоспары

"ӨРКЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТТЕР ДИАЛОГЫ: МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ"

Мәдениетаралық коммуникация мәселелері "ғылыми мектебі:

өркениеттер тоғысындағы мәдениеттер диалогы"

аударма және шет тілдері кафедрасының аға оқытушысы К. Т. Байниеваның жетекшілігімен

І. Мақсаттары: мәдениетаралық қарым-қатынастың лингвистикалық механизмдерін зерттеу, оның тілдердің типологиялық әртүрлілігімен, этникалық архетиптер мен рәміздердің жандануымен байланысты вербалды және вербалды емес көріністерін талқылау және т. б.
ІІ. Міндеттері: факультет оқытушыларының ғылыми зерттеулері негізінде Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық факторлары туралы түсініктерді кеңейту және жүйелеу, зерттеудің жаңа тұжырымдамаларының перспективаларын анықтау, көптілділіктің өзекті мәселелерін зерттеуде күш-жігерді біріктіру, мақалалар, оқу құралдары, ұжымдық монографиялар жазу, жобаларды жүзеге асыру үшін ғылыми топтар құруға ықпал ету, кафедра магистрлерінің ғылыми жұмысын жандандыру.
ІІІ. Ғылыми бағыты: мәдениетаралық коммуникация
Ғылыми мектептің бағытын таңдау оның пәнаралық әлеуеті кең екендігіне және қазіргі коммуникация теориясының лингвистикалық компоненті негізінде көптілді білім беру факультетінің 4 кафедрасын біріктіруге мүмкіндік беретіндігіне байланысты. Мәдениетаралық коммуникация саласындағы ғылыми зерттеулер лингвист, аудармашы, тіл мұғалімі үшін қызықты. Мәдениетаралық қарым - қатынас процесі-бұл басқа адамдардың тілдерін, материалдық және рухани мәдениетін, дінін, құндылықтарын, адамгершілік көзқарастарын, дүниетанымдық идеяларын және т.б. білуді көздейтін, серіктестердің қарым-қатынас мінез-құлқының моделін анықтайтын белгілі бір қызмет түрі. Білімнің осы екі түрінің – тіл мен мәдениеттің үйлесімі ғана тиімді және жемісті қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, тиімді мәдениетаралық қарым-қатынастың негізі болып табылады.
IV. 2023 жылға арналған жоспар:

Тақырып

   Күні

    Жауаптылар

    Нәтиже

1.

TEFL/TESOL білім беру бағдарламасы: тілдік және тілдік емес мамандықтардың студенттеріне ағылшын тілін үйрету үшін қолдану мүмкіндіктері

8 ақпан 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының  оқытушысы,

А.Курмангалиева

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

2.

"Заманауи аударма мәселелері"

Ақпан  2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының магистр-оқытушы  Л. М. Мұратова

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

3.

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру әдістері. Эксперименттік әдістер. Зерттеу әдісі ретінде модельдеу

Наурыз 2023

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы к.ф.н. Леонова А.И.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

4.

"Қазіргі әлемдегі француз тілі"

Наурыз 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының магистр-оқытушы Р. С. Бисенбиева

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

5.

Заманауи бұлтты аударма технологиялары: аударма табысты Мәдениетаралық коммуникацияның кепілі ретінде.

Наурыз 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының  оқытушысы, Г. Е. Мұстафина магистр-оқытушы

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

6.

ХХІ ғасырдағы әлеуметтік мәдени кеңістіктегі Қазақстан әдебиеті

Наурыз 2023

Орыс  филологиясы  кафедрасы

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

7.

Көптілді тұлға қалыптастыру-заман талабы, болашаққа бағыт.

Сәуір 2023

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушы Уәлібай Н.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

8.

Атырау өңірі ақын-жазушылары шығармашылығының әдеби, мәдени, танымдық негіздері

Сәуір 2023

Қазақ тілі мен  әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы к.ф.н.Аяпова Г.Б.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

9.

"Орыс тілі" қазіргі кезеңдегі ғылыми және оқу пәні ретінде"

Сәуір 2023

Орыс филологиясы кафедрасы

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

10.

Көркем мәтінді аудару кезінде машиналық аударманы қолдану ерекшеліктері.

Сәуір 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының оқытушысы Маратова А.М.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

11.

Ағылшын тіліндегі III Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция

"Қазіргі әлемдегі ағылшын тілі: Мәдениет-тіл экономика-ғылым"

Сәуір 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының аға оқытушысы, к.ф.н. К.Т.Байниева,

Неміс филологиясы кафедрасы

З. Б. Доржинова (Элиста.

(РФ Қалмақия)

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

12.

Қазіргі әлемдегі неміс тілі

Сәуір 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының аға оқытушысы,Э. М. Гилаева.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

13.

Университет оқытушыларының ашық дәрістері,

«Мәдениетаралық коммуникация мәселелері»

Мамыр 2023

Аударма ісі және шетел тілдері  кафедрасының аға оқытушысы, к.ф.н. К.Т.Байниева, Қалмақ мемлекеттік университеті Б. Городовикова З. Б. Доржинова,

Г. Далдинова

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

14.

Орыс тілі сабақтарында студенттердің лингвомәдениеттану құзыреттілігін қалыптастыру

Мамыр 2023

Орыс филологиясы кафедрасы

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

15.

Мәтінді зарттеудің психолингвистикалық аспектілері

Қыркүйек 2023

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы к.ф.н.Салихова А.З.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

17.

Әлеуметтік лингвистика және ғаламтор кеңістігіндегі мемлекеттік тіл

Қазан  2023

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы , к.ф.н. Абдрахманова Ж.М.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

18.

Коммуникативті тілді оқытуға арналған заманауи аудиториялық сабақтар

Қазан 2023

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Абдрахманова Н.Б.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

19.

19 ғасырдағы орыс әдебиетіндегі әйел образдарының типологиясын зерттеудегі мәдени көзқарас

Қазан 2023

Орыс  филологиясы кафедрасы

Унверситет сайты, әлеуметтік желі.

20.

Ғаламның тілдік бейнесіндегі антропоцентристік сипат

Қараша 2023

Қазақ тілі  мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, Дауткулова А.Қ.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі

21.

Шет тілін үйренудегі және мәдениетаралық коммуникацияны дамытудағы тілдік тұлғаның рөлі

Қараша 2023

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, к.ф.н Леонова А.И.

Унверситет сайты, әлеуметтік желі


V. ғылыми мектептің құрамы:

 1. А. а. Сұлтангубиева-көптілді білім беру факультетінің деканы;
 2. А. М. Маликова-стратегиялық даму және ғылым жөніндегі деканның орынбасары;
 3. К. т. Байниева - "аударма дело және шет тілі"кафедрасының аға оқытушысы, доцент м. а.;
 4. С. С. Дүтбаева-филология ғылымдарының кандидаты, орыс филологиясы кафедрасының қауымдастырылған профессоры;
 5. Г. н. Сабирова - "Қазақ тілі мен әдебиеті" кафедрасының аға оқытушысы;
 6. А. и. Леонова - "шет тілін оқыту әдістемесі" кафедрасының аға оқытушысы;
 7. А. Х. Хайржанова-аударма дела және шет тілдері кафедрасының меңгерушісі;
 8. Э. Д. Абдол - "шет тілін оқыту әдістемесі" кафедрасының меңгерушісі;А.
 9. К. Дауткулова - "Қазақ тілі мен әдебиеті" кафедрасының меңгерушісі;
 10.  У. з. Жұмағалиева-орыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының магистрі;
 11. А. Ж. Өмірзақова-филология ғылымдарының кандидаты, орыс филологиясы кафедрасының профессоры;
 12. С. М. Гилажова - "аударма дело және шет тілі" кафедрасының магистрі, оқытушысы;
 13. Г. Ж. Жеңісова-Магистр, аға оқытушы
 14. Ж. М. Крықбаева - "аударма дело және шет тілі" кафедрасының аға оқытушысы;
 15. Г. Б. Аяпова-филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы;
 16. Ж. е. Балтогаева-филология ғылымдарының кандидаты, "Қазақ тілі мен әдебиеті" кафедрасының аға оқытушысы; және басқа факультет оқытушылары. Факультеттің кез келген оқытушысы отырыстарға қатыса алады және ғылыми мектептің жұмысына белсенді қатыса алады;

VI.Уақыт:

Бейсенбі, 11: 30

VII. Өткізу форматы:

Оқу жылы ішінде аптасына бір рет ZOOM және TEAMS платформаларында Онлайн отырыстар.

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ МЕКТЕПТІҢ 2021 ЖЫЛҒА ЕСЕБІ
Ғылыми мектеп жоспар 2023