«Қаржы жүйесі және есепті дамытудың заманауи трендтері» ғылыми мектебі

   Л. Н. Игалиеваның жетекшілігіндегі «Қаржы жүйесі және есепті дамытудың заманауи трендтері» ғылыми мектеп Г.Т. Ахметованың “Экологиялық-экономикалық жүйені реттеудің экономикалық әдістерін зерттеу” ғылыми мектебінің орнына ашылған

«Қаржы жүйесі және есепті дамытудың заманауи трендтері» ғылыми мектебінің мақсаты:

    Қазіргі кезеңдегі қаржы жүйесін және есепті дамытудағы заманауи әдістерді зерттеуге байланысты кафедраның ғылыми базасын нығайту, қаржы және есеп саласында кәсіби білікті мамандар даярлауда студенттердің ғылыми құзіреттілігін арттыру.

Ғылыми мектеп жұмысының негізгі міндеттері:

- Қаржы және есеп саласында жоғары кәсіби білімі бар мамандарды даярлау деңгейін арттыру негізінде оқу үдерісінде студенттердің кәсіби-шығармашылық қызметтің негіздерін, ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын меңгеру;
- Қаржы жүйесінің жай-күйін және экономиканы дамытудың қазіргі жағдайындағы есепке алуды талдау;
- Қаржы жүйесі және есеп саласындағы мәселелерді анықтау және жобалау;
- Қаржы жүйесін дамыту және есепке алу мәселелерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды іске асыру және әзірлеу.
- Өз мамандықтары бойынша әдістер мен дағдыларын игеруі, ғылыми және техникалық шығармашылық қабілеттерін дамыту;
- Студенттердің үнемі өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі жетілдіруге, біліктілігін арттыруға дайындығы мен қабілетін дамыту;
- Ғылыми зерттеулерді орындаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін игеру мен қолданудың жан-жақтылығы;
- Білім беру үдерісінің кезеңдеріне сәйкес ғылыми зерттеулерді орындау қағидаларын, әдістері мен технологияларын игерудегі жүйелілік (қарапайымнан күрделіге дейін);
- Оқу, тәрбие және ғылыми үдерісті интеграциялау;
- Студенттердің факультет шеңберінде ғана емес, сонымен қатар мектептің өзекті мәселелерін жұмыс беру мекемелерімен ынтымақтастықты ұйымдастыруға ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысуы.

     Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жоғары білім берудің негізгі бөлігі және маман даярлау сапасын арттырудың тиімді тәсілі болып саналады.
  Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары студентте ғылыми-зерттеу еңбегінің дағдыларын қалыптастырып, қазіргі заманғы маман дайындау талабына сай зерттеуші (ғалым), экономист, бухгалтер, қаржыгер, менеджер практик деңгейінде бастамаларын дамытып, ғылыми-техникалық үдеріс жетістіктерін тәжірибеде қолдануға бағытталуы қажет.

Ұйымдастыру бағыттары:

  •  болашақ мамандардың ғылыми білім мен ғылыми-зерттеу қызметін ұтымды және тиімді игеру және пайдалану әдіснамасының негіздерін меңгеруін дамыту;
  • оқу үдерісінде түрлі нысандарда енгізілетін ғылыми-зерттеу жұмысының деңгейін арттыру;
  • студенттердің негізгі бөлігін СҒЗЖ тарту мақсатында жүйесінің беделін тұрақты қолдау және дамыту және олардың ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді қатысуға қызығушылығын дамыту;
  • болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың ажырамас құрамдас бөлігі ретінде студенттерді теориялық, қолданбалы, әдістемелік, іздестіру ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға тарту;
  • жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің әртүрлі формалары үшін ең қабілетті студенттерді тиімді кәсіби іріктеуге жәрдемдесу;
  • студенттердің өзін-өзі тану, өзін-өзі ашу, өзін-өзі жетілдіру негізінде ғылыми-зерттеу қызметінде өзін-өзі жүзеге асыруы;
  • студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға дайындау (оқу жоспары шеңберінде).

«Қаржы жүйесі және есепті дамытудың заманауи трендтері» ғылыми мектебінің 2022 жылдағы жоспары
Қаржы және есеп кафедрасы «Қаржы жүйесі және есепті дамытудың заманауи трендтері» ғылыми мектебінің 2022 жылдың 1 жартыжылдық есебі
Қазақстанның жаңа экономикалық саясатының негізгі бағыттарын талқылау және түсіндіру
Ғылыми сайыс -5 сәуір, 2022ж
Дөңгелек үстел - 6 сәуір, 2022ж
Параграф -8 қараша, 2022ж
Сарманов Н.А.-9 желтоқсан