Шығармашылық емтихандар нәтижелері

Бірінші кезең
6В01404 Бейнелеу өнері және көркем еңбек
6В02101 Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы
6В01402 Бастапқы әскери, технологиялық және дене шынықтыру дайындық мұғалімі
6В01403 Музыка мұғалімі, қосымша білім беру педагогі
6В01401 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
6В03201 Журналистика және репортер ісі
6В02103 Саласы және таңдалған бағыты бойынша дизайн, білім беру жүйесінде суретші-дизайнер


Екінші кезең
6В01404 Бейнелеу өнері және көркем еңбек 2-кезең
6В02101 Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы 2-кезең
6В03201 Журналистика және репортер ісі 2-кезең
6В01401 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 2-кезең
6В01402 Бастапқы әскери, технологиялық және дене шынықтыру дайындық мұғалімі 1-кез
6В01402 Бастапқы әскери, технологиялық және дене шынықтыру дайындық мұғалімі 2-кезең
6В01403 Музыка мұғалімі, қосымша білім беру педагогі 2-кезең
6В02103 Саласы және таңдаған бағыты бойынша дизайн, білім беру жүйесінде суретші-дизайнер 2-кезең