Утепкалиев Серик Утепкалиевич
Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.

Ғылыми жетістіктері
Утепқалиев Серіктің ғылыми - әдістемелік еңбектері - 2020 ж.
ЖОО-ның Ғылыми Кеңесі ұсынған көмекші оқу-құралы.
ЖОО-ның Ғылыми Кеңесі ұсынған оқулық.
Диплом ассоцированного профессора РК и РАЕ.
Диплом ученой степени.
7.1 - көрсеткіш - Республикалық гранттық қаржыландыру жобасы және ЖОО-ның қаржыландыруға арналған Жоба
8.1 - көрсеткіш Үміткердің басшылығымен республикалық пәндік олимпиадада және х.а. студенттік конф. жетістіктер
8.1.1 - 8.1.3 - көрсеткіш Квартиль Q1. - Мақалалар
8.11.1-көрсеткіш - Мақала
8.2.2 - көрсеткіш Квартиль Q2 - Мақалалар
8.4.2 - көрсеткіш - Квартиль Q4 Мақалалар
8.7.2 - көрсеткіш - Мақалалар
9.2 - көрсеткіш - Ғылыми кадрларды (магистрлерді) дайындау
11.4 - көрсеткіш - Наличие авторского свидетельсва и национального сертификата качества на книгу
Ашық онлайн сабақтар
2.1 - көрсеткіш - Ашық онлайн Видео-дәріс (ағылшын тілінде)
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн Видео - дәріс - Комплекс сандарды геометриялық есептерді шығаруға қолдану
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн видео-сабақ - Олимпиада есептерін теңдеулер арқылы шығар.
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн Видео - дәріс - Векторларды қолданып есептер шығару.
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн Видео - дәріс - Олимпиада есептерін шығару.
2.2 - көрсеткіш - Ашық онлайн видео- сабақ - Методы решение уравнения.
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн видео-сабақ - Комбинаторика элементерін олимпиада есептеріріне қолдану.
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн видео-сабақ - Функцияны зерттеуге қатысты олимпиада есептері.
2.2 -көрсеткіш - Ашық онлайн видео-сабақ - Сандардың бөлінгіштігіне қатысты олимпиада есептері.
2.2 - 10 көрсеткіш Открытое онлайн видео-занятие - Математическая индукция в олимпиадных задачах.
Ашық онлайн видео - сабақ - Методы решение уравнения.
Ашық онлайн видео-сабақ - Олимпиада есептерін теңдеулер арқылы шығару.