Тлепбергенова Анар Ерсаиновна

 Тлепбергенова Анар Ерсаиновна

 Тлепбергенова Анар Ерсаиновна
экология кафедрасының қауымдастырылған профессорының м. а.
Моб.тел.: +7-701-4507919
Email. Anar_2808@mail.ru a.tlepbergenova@asu.edu.kz
Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
1993 жылы Атырау педагогикалық институтының жаратылыстану-география факультетін (Қазіргі "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КЕАҚ) бітірген. "Биология және химия" мамандығы, "Биология және химия мұғалімі" біліктілігі. 2018 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген. "5В030100 – Құқықтану" мамандығы, "құқық бакалавры" академиялық дәрежесі. 2021 жылы "Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КЕАҚ 6В05201-Қолданбалы экология, жаратылыстану бакалавры біліктілігі мамандығы бойынша бітірді. 2007 жылы "13.00.01-Жалпы педагогика, педагогика және білім беру тарихы, этнопедагогика" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
Ғылыми қызығушылықтары: экологиялық білім; әлеуметтік экология және тұрақты даму; экологиялық құқық; экологиялық аудит, атмосфералық ауаның ластануы және олардың халықтың денсаулығына әсері.
Ғылыми зерттеулер:
 "Эконорматив" ЖШС-мен (2018-2022 жж.) Шартқа сәйкес "Құрманғазы ауданының мұнай кен орындары аумақтарының ландшафттарын Биогеохимиялық бағалау" тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы.
 
Кәсіби қызмет:
Кәсіби өтілі 30 жыл, оның ішінде өндірістік өтілі 6 жыл. 1993-1994 жж. Кудряшов атындағы мектете биология және химия пәнінің мұғалімі. 1994 жылдан 1999 жылға дейін Ақтөбе қаласындағы №13 орта мектепте химия және география пәнінің мұғалімі. 2000-2001 жылдары Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Ақтөбе филиалында оқытушы болып жұмыс істеді. 
2001-2003 жылдары Батыс Қазақстан заң институтының (Ақтөбе қ.) оқу бөлімінің жетекші маманы болып жұмыс істеді.
2003-2011 жылдар аралығында Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің инспекторы, әкімшілік-кадр басқармасының аға инспекторы, студенттік бөлім меңгерушісі, әкімшілік-кадр басқармасының бастығы.
2011 жылдан бастап Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің "Экология" кафедрасының оқытушысы. Оқытатын курстары:
Экологиялық білім және дүниетаным (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), экологиялық құқық (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), қоршаған орта объектілерінің әдістері (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), қоршаған орта объектілерінің химиясы (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), әлеуметтік экология және тұрақты даму (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады).
Оқулықтар: Биогеохимия и экотоксикология, Алматы, «Эверо», 2015, 246 с., Биогеохимия және экотоксикология. Алматы, «Эверо», 2015, 237 с., Fundamentals of Health and Safety. Lantar Trade LLP, 2020-204 p, Тіршілік қауіпсіздік негіздері. ТОО «Лантар Трейд», 2020, 229 б.
Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) Еңбектер тізімінде 90-нан астам жарияланым бар, оның ішінде 1 монография, импакт-факторы бар журналдарда 10-нан астам мақала (Thomson Reuters, Scopus), 4 оқу құралы бар.
1. Nursaule, T., Yessenamanova, M., Kossarbay, K., Yessenamanova Zh., Tlepbergenova A... Chemical Analysis of Groundwater and Wastewater in the Area of the Tengiz Deposit of the Atyrau Region of the Republic of Kazakhstan. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 2022, 17(5), pp. 691–700 ISSN: 1755-7437 (Print); 1755-7445 (Online)
2. Damilya Ryskalieva , Mansiya Yessenamanova, Elena G. Koroleva , Zhanar Yessenamanova , Anar Tlepbergenova , Samal Amanzholkyzy , Rimma Turekeldiyeva4 Monitoring Study of the Effect of Atyrau Evaporation Fields on the Content of Hydrogen Sulfide in the Air. International Journal of Sustainable Development and Planning Vol. 17, No. 6, October, 2022, pp. 1789-1796
3. Yessenamanova, M., Yessenamanova, Z., Tlepbergenova, A., Batyrbayeva, G.
Analysis of the content of hydrogen sulfide in the air of the city of atyrau
International Journal of Sustainable Development and Planning, 2021, 16(3), стр. 479–483  ISSN:1743-761X
4. M S Yessenamanova, R Salykhov, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and N R Tauova. Forecast of solid waste generation in Atyrau region. Journal of Physics: Conference Series,  2021. 1889 032010
5. Yessenamanova, M.S., Kulzhanova, G., Tlepbergenova, A.E., Yessenamanova, Z.S., Batyrbayeva, G.Environmental monitoring of water quality in the interstate Ural river. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1889(3), 032007
6. M S Yessenamanova, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and
E R Gilmanov Analysis of studying ecological education in Kazakhstan Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1691, 012036 
doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012036     ISSN 1742-6596
7. Yessenamanova, M.S., Tekeyeva, A.A., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, A.E. Assessment of the impact of indicator air pollutants in Atyrau city on public health. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 548(6), 062018 ISSN 1755-1315
8. Yessenamanova, M.S., Yessenamanova, Zh.S., Tlepbergenova, A.E., Abdinov, R.Sh., Ryskalieva, D.K. Desertification assessment of the territory of Atyrau region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 421(6), 062005 ISSN 1755-1315
9. Yessenamanova, M.S., Sangajieva, L.K., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, А.Е. Migratory activity at the landfill site of microelements of the caspian depression. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2020, 1(439), с. 155-163
10. Yessenamanova M.S., Tlepbergenova А.Е., Zhaksieva G., Sangajieva L.Kh., Bekesh S., Yessenamanova Zh.S. Analysis of the hydrochemical composition of salt brins of lake Inder. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 16 – 14   ISSN 2518-1491
11. Yessenamanova M.S., Shukbarov A., Zaitsev V.F., Melnik I.V., Yessenamanova Zh.S., Tlepbergenova А.Е. Estimation of oil products content in soil and water objects in the area of location of sludge dressers on the coast of the Volga river. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 29 – 36
12. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva, O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. Tlepbergenova The content and distribution of trace elements in soils during the development of oil fields in the republic of kalmykia. N e w s of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology. ISSN 2224-5286 Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21 https://doi.org/10.32014/2021.2518-1491.2
13. D. Ryskalieva, M. Yessenamanova, S. Syrlybekkyzy, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova , N.R. Tauova L. Sangadzhieva Monitoring of hydrogen sulfide content in winter in the observation points of atyrau city.   Вестник КазНУ имени Аль-Фараби, Экология сериясы. №3 (72). 2022 ISSN 1563-034Х; ISSN 2617-7358 https://doi.org/10.26577/EJE.2022.v72.i3.04
14. M. Yessenamanova, A. Anuarbekova, D. Ryskalieva, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova Analysis of emissions of pollutants into the atmosphere for the facilities of Tengizchevroil llp in Atyrau region Reports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 341 (2022), 84-93
15. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva, O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. Tlepbergenova THE Content and distribution of trace elements in soils during the development of oil fields in the republic of Kalmykia  N e w s of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology ISSN 2224-5286 Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21
16. M.S. Yessenamanova , Zh. Salamatova , L.Kh. Sangadzhieva , Zh.S. Yessenamanova , А.Е. Tlepbergenova Comparison of the radiation situation in the agricultural and oil regions of the Atyrau region Reports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 335 (2021), 90 – 95

Тізімге қайта оралу