Миссиясы мен көрінісі

Университет миссиясы

Атырау облысының инновациялық білім беруде, экологиялық мәдениетте алдыңғы қатарлы тәжірибесін жасақтауда зерттеулер мен білім беру салалары бойынша елімізде көшбасшы болуға қабілетті интеллектуалды капиталды қалыптастыру. 

Университет көрінісі

Әлемдік ғылым-білім кеңістігінде танылған, студенттердің, профессор-оқытушылар құрамының, бизнес-серіктестердің қазақстандық экономиканың дамуына ықпал ететін инновациялық идеяларын жүзеге асыратын алаңы.