Ғылыми кафе отырыстары

Постдокторантура бағдарламасының конкурсына қатысуға Философия докторы (PhD) дәрежесі бар немесе оған теңестірілген және Постдокторантураға түскен сәтте соңғы 6 (алты) жыл ішінде диссертация қорғаған, рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланымдары және Web of Science және Scopus дерекқорларында Хирша индексі (h-index) бар үміткерлер шақырылады.

Тізімге қайта оралу