ПРОФЕССОР Б.Т. БАРСАЙДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ МЕКТЕБІ

Академиялық мектептің мақсаты:

 Қазіргі кезде жоғары білім беру саясатына сәйкес орта мектептер үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлаудың жағдайларын қамтамасыз ету, жоғары мектептің интеллектуалдық әлеуеті мен практикалық-бағдарлық қызметін күшейту, оны ғылыммен және практикамен ықпалдастыру.

Академиялық мектептің мүшелері туралы:

Факультет негізінен білім беру жүйесінің мамандарын дайындайтындықтан қала мен облыстың мектептерімен тікелей байланыста. Бұл байланыс мектептерде математика пәнінен сабақ беретін, инновациялық білім беру бағдарын іске асыруда жақсы нәтижеге жетіп жүрген олимпиадаларға қатысатын, ғылыми жұмыспен айналысуға ұмтылатын оқушыларды дайындайтын, сабақтарында жаңа техноогияларды қолданып отыратын тәжірибелі ұстаздар мен жас мұғалімдер арқылы іске асырылады.


Академиялық мектептің жұмысының жүру формасы: 

Арадағы серіктестік "ЖОО - мектеп" деңгейіндегі кафедра және мектеп мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі тәріздес және мектеп мұғалімдеріне "Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуы" циклынан лекциялар, заманауи білім берудің жаңа жүйелері мен бағыттары туралы пікір таластар, дискуссиялар, презентациялар, ашық сабақтар т.б. түрінде өтеді.

Есеп