Ғылыми-техникалық ақпараттар бөлімі

Ғылыми-техникалық ақпараттар бөлімі (ҒТА бөлімі) университеттің Жарғысы негізінде жұмыс істейтін, университеттің Ғылым департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және жұмыс барысында  ректордың бұйрықтары мен бөлім туралы Ережені басшылыққа алады.
ҒТА бөлімі басшылардың, ғылыми-техникалық қызметкерлердің, профессор-оқытушылар құрамын және университетте білім алушылар үшін ақпаратты басқарудың тиімділігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.
Бөлімнің ғылыми және ғылыми ұйымдастыру мәселелерін университеттің Ғылыми және ғылыми-техникалық кеңесі қарастырады.

ҒТА бөлімінің негізгі міндеттері:

 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде білікті мамандар мен ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға көмек көрсету, ПОҚ-ның және ғылыми қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
 • Атырау университетінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіру және бақылау;
 • халықаралық, ЖОО арасындағы және ведомство-аралық ғылыми байланыстарды жетілдіруге, университеттің және академиялық ғылымның интеграциялануына жәрдемдесу.

ҒТА бөлімі өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес және тиімді ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында келесі функцияларды орындайды:

 • қызметкерлердің ғылыми, техникалық және экономикалық білімдерін көтеру және ұйымның сыртқы және ішкі ақпараттық ортасын құру мақсатында ғылыми, технологиялық, экономикалық және алдыңғы қатарлы өндірістегі отандық және шетелдік жетістіктер туралы арнайы дайындалған ақпаратпен бөлімдер мен жеке қызметкерлерді қамтамасыз ету үшін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жұмысты ұйымдастыру;
 • жоғары оқу орнында ҒЗЖ мен ТКЖ жоспарлау және өткізу кезінде әкімшілік шешімдерді ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;
 • халықаралық рейтингтік журналдарда университеттің ғалымдарының баспа қызметін көтеру бойынша жұмысты ұйымдастыру; Халықаралық рейтингілік басылымдарда жарияланған университеттің ғалымдарының мақалалары мен дәйексөздері туралы ақпарат жинау;
 • жоба менеджерлері мен мамандарының жобаларды әзірлеу, шешімдер қабылдау үшін қажетті ғылыми-техникалық ақпаратқа қажеттіліктерін анықтау;
 • ғылыми-техникалық жетістіктер туралы ақпарат алмасуды ұйымдастыру, ақпараттық материалдарды жинау, жүйелеу, зерттеу және синтездеу, жоғары ғылыми-техникалық ақпаратқа мемлекеттік тіркеуге арналған ғылыми және ғылыми-техникалық ақпаратты ұсынуды ұйымдастыру;
 • университеттік ғалымдарға ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар, қорлар мен ұйымдар өткізетін ғылыми жобалар мен гранттар конкурстарына өтінімдерді дайындауға, осы конкурстардың жеңімпаздары (келісім шарттар, жұмыс кестелері, техникалық спецификациялар және т.б.) жобаларын іске асыруға байланысты құжаттарды дайындауға көмектесу; жобалар бойынша зерттеулердің нәтижелері бойынша материалдарды баяндау;
 • университеттің форумдарға, көрмелерге, жарнамалық зерттеулер мен әзірлемелерге қатысуын ұйымдастыру арқылы ғылыми және техникалық жетістіктерді насихаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және іске асыру;
 • университеттің ақпараттық материалдарын, каталогтарын және проспектілерін жариялауға дайындау;
 • материалдар мен оларды құрастыруды ғылыми-техникалық ақпарат органдарына белгіленген тәртіпте аудару, оларды аударуды үйлестірудің қазіргі тәртібін сақтай отырып, шетелдік әдебиеттерді, каталогтарды, ғылыми-техникалық құжаттаманы аударуды ұйымдастыру, ұйымдағы ғылым мен техниканың жетістіктері туралы ақпараттық материалдарды пайдаланудың тиімділігін есепке алу, ақпараттық жұмыстар туралы есепті дайындау.

 

Бөлім басшысы

+7 (7122) 27-63-03
@asu.edu.kz


Клара Джуманова Демеуовна

Бас маман

+7 (7122) 276303
k.dzhumanova@asu.edu.kz


Каримова Камария Едигеевна

Маман

+7 (7122) 276303
k.karimova@asu.edu.kz