Оқырмандар назарына!

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің ғылыми кітапханасы кафедралардың сұранысы бойынша «ALEM BOOK» баспасынан шыққан оқулық пен оқу құралдарын электронды қорын пайдалануға (оқуға) ұсынады.

 Төменде көрсетілген сілтеме арқылы кіре аласыздар.

https://alemlibrary.kz

Кіру (логин): atyrau.biblioteka@bk.ru

Құпия сөз (пароль): kitap2021

Оқулықтар тізімі:

1.     Дүйсенбаев А.Қ.  Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. Оқу құралы, 2016  

2.     Маслов А.А., Айнабек К.С., Осик Ю.И. Ақпараттық экономика: қалыптасуы, құрылымы және теориялық түрде түсіну. Оқулық, 2017  

3.     Осик Ю.И., Борбасова З.Н., Прокопенко О.В., Валеева В.З. Инновациялар маркетингі және инновациялық маркетинг. Оқу құралы, 2018

4.     Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес. Оқу құралы, 2018

5.     Имамбаева Ғ.Е., Ахметов Е.Б. Қазақ тілі практикалық курсының жұмыс дәптері (қазақша - ағылшынша), 2018

6.     Исанова Б.Х. Химия пәні бойынша есептер мен жаттығулардың жинағы: Жоғары оқу орындарындағы дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына арналған, 2018

7.     Шакирова К.Н. Модульді оқыту технологиясы - химия пәнінде. Әдістемелік құрал, 2017

8.     Курбаналиев Б.У., Кемешев Д.А. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства. Методическое пособие, 2018

9.     Бұлақбаева М.К. Педагог мамандығына кіріспе. Оқу құралы, 2017

10.  Курбаналиев Б.У. Бейнелеу өнері сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру. Оқу құралы, 2017

11.  Мирза Н.В., Маженова Р.Б. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас ЖОО-ның студенттеріне арналған оқу құралы, 2018

12. Мирза Н.В., Айтжанова Р.М. Pedagogics of family education, 2017

13. Мирза Н.В., Айтжанова Р.М. Профессиональная компетентность педагога, 2018

14. Мирза Н.В., Маженова Р.Б., Каратаева И.П. Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру.Оқу құралы, 2018

15. Мирза Н.В., Николаева В.В., Бельгибаева Г.К., Акбаева Г.Н. Русско-казахско-английский терминологический словарь «Дошкольное обучение и воспитание», 2018

16.  Мирза Н.В. Психолого-педагогические основы семейного воспитания, 2018

17.  Бөлешов М.Ә. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Оқулық, 2018

18. Шолақтегі Ә. Жалпы химиядан есептер шығару үлгілері және есептер жинағы, 2018

19. Шолақтегі Ә. Химия- технологиялық үрдестердің кауіпсіздік негіздері, 2019

20. Баймұқанов Б., Бекболғанова А.Қ, Дәулетқұлова А.Ә. Математиканы оқыту барысында төменгі сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамыту әдістемесі. Монография,2018

21. Дүйсенбаев А.К. Дінтану. Дәрістер курсы, 2018

22. Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. Өлкетану. Оқу құралы, 2017

23. Адамқұлов Н.М. Мектептегі технология, 2016

24. Адамқұлов Н.М. Технология пәнін оқыту әдістемесі. Оқулық, 2016

25. Қарым-қатынас психологиясы. Оқулық, 2016

26. Бапаева М.Қ., Әбеуова И.А., Бапаева С.Т. Тұлға психологиясы. Оқулық,2016

27. Әбеуова И.А. Әлеуметтік психологиялық қызметтің негіздері. Оқу құралы, 2016

28. Касымова Г.М. Развивающие игры в диагностике и коррекции психического развития детей дошкольного возраста. Учебное пособие, 2015

29.  Калиев Б.Ш., Нуркеев Е.С. Географиядан оқу-далалық практикасы. Оқу-әдістемелік құрал, 2016

30.  Абдрахманова Г.Т. Предпринимательское право в схемах и таблицах. Учебное пособие, 2017

31. Бимаканова З.Ш . Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы, Оқу-әдістемелік құрал, 2016

32. Бимаканова З.Ш . Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Оқу құралы, 2016

33. Бимаканова З.Ш . Қазақстанның жаңа заман тарихы, 2016

34.  Бимаканова З.Ш . Қазақстан тарихы. Оқу құралы, 2016

35. Зарубаев Г.М., Тлебаева Г.М., Джабаилдаева Г.Т. Экологическое право. Учебное пособие, 2016

36. Коровайко И.В. Иновационные технологии обучения в Вузе. Учебное пособие, 2015

37. Омарова В.К. Инновационные подходы в образовании. Учебное пособие, 2014

38. Омарова В.К., Рачинская Н.П., Баринова О.Н., Шевченко Л.В. Педагогический менеджмент и управление современной школой. Учебно-методическое пособие, 2014

39. Дүйсенбаев А.К. Педагогика. Оқу-әдістемелік кешен, 2018

40. Омарова В.К., Демиденко Р.Н. Психолого-педагогический глоссарий, 2015

41. Дүйсенбаев А.К. Педагогика және психологиядан анықтамалық сөздік, 2018

42. Сахы М., Жумадилова А.М. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері. Оқу-әдістемелік құрал, 2015

43. Сахы М., Шолақтегі Ә. Жалпы және бейорганикалық химия пәнінің зертханалық жұмыстары. Оқу құралы, 2015

44.  Булекбаева К.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Оқулық, 2016

45. Булекбаева К.Б. Тауар сапасын сараптау негіздері. Оқұ қуралы, 2016

46. Нұрымбетов А.У. Сандық әдістер, 2014

47. Нурымбетов А.У. Численные методы. Учебное пособие, 2014

48. Әйтімова Ұ.Ж., Мырзахметова С.Е. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Оқу құралы, 2016

49. Әйтімова Ұ.Ж. Компьютерлік жүйелер интерфейсі. Көмекші оқу құралы, 2015

50. Әйтімова Ұ.Ж. Өлшеу үдерістерін компьютерлік модельдеу. Көмекші оқу құралы, 2016

51. Аязбай М.Д. , Семернин А.Н. Мұнай-газ өндіру техникасы мен технологиялары. Оқу құралы, 2016

52. Касымова Г.М. Психологические основы игровой терапии детской тревожности. Учебно-методическое пособие, 2015

53. Амандыкова С.Х., Адырбекова Н.А. Учебное пособие по практическому курсу русского языка для студентов национальных групп неязыковых факультетов вузов, ч.1. 2019

54. Амандыкова С.Х., Адырбекова Н.А. Учебное пособие по практическому курсу русского языка для студентов национальных групп неязыковых факультетов вузов, ч.2. 2019

55.  Оленберг Г.В. Практикум по Судебной экспертологии. Учебное пособие, 2018

56. Тұрдалиева А.Ш. Әлеуметтік психология. Оқу-әдістемелік құрал, 2018

57. Тасжүрекова Ж.Т. Формирование нравственно – этических норм у детей старшего дошкольного возраста. Учебное пособие, 2015

58. Қарсыбаева Р.Қ. Педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру. Монография, 2015

59. Касымова Г.М. Игровая терапия навыков общения детей дошкольного возраста с речевым недоразвитием. Методическое пособие, 2016

60. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Биогеохимия негіздері. Оқу құралы, 2016

61. Майкотов М.Н., Қожамқұлова Ж.Ж. Ақпараттық технологиялар (HTML), 2016

62. Баялы Ә.Т., Махатова В.Е., Абыканова Б.Т., Қабылхамит Ж.Т. Бағдарламаны әзірлеудің құрал жабдықтары, Оқу құралы, 2019

63.  Сырбаева Ш.Ж. Тестовые задания по дисциплине физика, 2019

64. Мухтаров А.К. Биохимия. Оқу құралы, 2017

65. Исанова Б.Х. Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы. Оқу құралы, 2018

66. Prokopenko O.V., Ossik Yu. L. Green marketing, 2018

67. Шакирова К.Н. Сын тұрғысынан ойлау жобасын химия пәнінде қолдану. Оқу-әдістемелік құрал,  2017

68. Шолақтегі Ә. Бейорганикалық химия. Оқу құралы, 2018

69. Лежнева М.Ю. Задания для СРСП по дисциплине "Химия природных соединений", учебно-методическое пособие, 2016

Тізімге қайта оралу