Alem book

Вниманию читателей!

     Научная библиотека Атырауского университета имени Х.Досмухамедова предоставляет возможность  пользоваться  электронной версией  учебников и учебных пособий  издадельства «ALEM BOOK».

Войти можно по ссылке снизу:

https://alemlibrary.kz

Логин:: atyrau.biblioteka@bk.ru

Пароль:: kitap2021

Список литературы:

 1. Дүйсенбаев А.Қ. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. Оқу құралы, 2016
 2. Маслов А.А., Айнабек К.С., Осик Ю.И. Ақпараттық экономика: қалыптасуы, құрылымы және теориялық түрде түсіну. Оқулық, 2017
 3. Осик Ю.И., Борбасова З.Н., Прокопенко О.В., Валеева В.З. Инновациялар маркетингі және инновациялық маркетинг. Оқу құралы, 2018
 4. Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес. Оқу құралы, 2018\
 5. мамбаева Ғ.Е., Ахметов Е.Б. Қазақ тілі практикалық курсының жұмыс дәптері (қазақша - ағылшынша), 2018
 6. Исанова Б.Х. Химия пәні бойынша есептер мен жаттығулардың жинағы: Жоғары оқу орындарындағы дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына арналған, 2018
 7. Шакирова К.Н. Модульді оқыту технологиясы - химия пәнінде. Әдістемелік құрал, 2017
 8. Курбаналиев Б.У., Кемешев Д.А. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства. Методическое пособие, 2018
 9. Бұлақбаева М.К. Педагог мамандығына кіріспе. Оқу құралы, 2017
 10. Курбаналиев Б.У. Бейнелеу өнері сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру. Оқу құралы, 2017
 11. Мирза Н.В., Маженова Р.Б. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас ЖОО-ның студенттеріне арналған оқу құралы, 2018
 12. Мирза Н.В., Айтжанова Р.М. Pedagogics of family education, 2017
 13. Мирза Н.В., Айтжанова Р.М. Профессиональная компетентность педагога, 2018
 14. Мирза Н.В., Маженова Р.Б., Каратаева И.П. Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру.Оқу құралы, 2018
 15. Мирза Н.В., Николаева В.В., Бельгибаева Г.К., Акбаева Г.Н. Русско-казахско-английский терминологический словарь «Дошкольное обучение и воспитание», 2018
 16. Мирза Н.В. Психолого-педагогические основы семейного воспитания, 2018
 17. Бөлешов М.Ә. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Оқулық, 2018
 18. Шолақтегі Ә. Жалпы химиядан есептер шығару үлгілері және есептер жинағы, 2018
 19. Шолақтегі Ә. Химия- технологиялық үрдестердің кауіпсіздік негіздері, 2019
 20. Баймұқанов Б., Бекболғанова А.Қ, Дәулетқұлова А.Ә. Математиканы оқыту барысында төменгі сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамыту әдістемесі. Монография,2018
 21. Дүйсенбаев А.К. Дінтану. Дәрістер курсы, 2018
 22. Мамирова К.Н., Киясова Л.Ш. Өлкетану. Оқу құралы, 2017
 23. Адамқұлов Н.М. Мектептегі технология, 2016
 24. Адамқұлов Н.М. Технология пәнін оқыту әдістемесі. Оқулық, 2016
 25. Қарым-қатынас психологиясы. Оқулық, 2016
 26. Бапаева М.Қ., Әбеуова И.А., Бапаева С.Т. Тұлға психологиясы. Оқулық,2016
 27. Әбеуова И.А. Әлеуметтік психологиялық қызметтің негіздері. Оқу құралы, 2016
 28. Касымова Г.М. Развивающие игры в диагностике и коррекции психического развития детей дошкольного возраста. Учебное пособие, 2015
 29. Калиев Б.Ш., Нуркеев Е.С. Географиядан оқу-далалық практикасы. Оқу-әдістемелік құрал, 2016
 30.  Абдрахманова Г.Т. Предпринимательское право в схемах и таблицах. Учебное пособие, 2017
 31.  Бимаканова З.Ш . Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы, Оқу-әдістемелік құрал, 2016
 32. Бимаканова З.Ш . Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Оқу құралы, 2016
 33. Бимаканова З.Ш . Қазақстанның жаңа заман тарихы, 2016
 34. Бимаканова З.Ш . Қазақстан тарихы. Оқу құралы, 2016
 35. Зарубаев Г.М., Тлебаева Г.М., Джабаилдаева Г.Т. Экологическое право. Учебное пособие, 2016
 36. Коровайко И.В. Иновационные технологии обучения в Вузе. Учебное пособие, 2015
 37. Омарова В.К. Инновационные подходы в образовании. Учебное пособие, 2014
 38. Омарова В.К., Рачинская Н.П., Баринова О.Н., Шевченко Л.В. Педагогический менеджмент и управление современной школой. Учебно-методическое пособие, 2014
 39. Дүйсенбаев А.К. Педагогика. Оқу-әдістемелік кешен, 2018
 40. Омарова В.К., Демиденко Р.Н. Психолого-педагогический глоссарий, 2015
 41. Дүйсенбаев А.К. Педагогика және психологиядан анықтамалық сөздік, 2018
 42. Сахы М., Жумадилова А.М. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері. Оқу-әдістемелік құрал, 2015
 43. Сахы М., Шолақтегі Ә. Жалпы және бейорганикалық химия пәнінің зертханалық жұмыстары. Оқу құралы, 2015
 44. Булекбаева К.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Оқулық, 2016
 45. Булекбаева К.Б. Тауар сапасын сараптау негіздері. Оқұ қуралы, 2016
 46. Нұрымбетов А.У. Сандық әдістер, 2014
 47. Нурымбетов А.У. Численные методы. Учебное пособие, 2014
 48. Әйтімова Ұ.Ж., Мырзахметова С.Е. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Оқу құралы, 2016
 49. Әйтімова Ұ.Ж. Компьютерлік жүйелер интерфейсі. Көмекші оқу құралы, 2015
 50. Әйтімова Ұ.Ж. Өлшеу үдерістерін компьютерлік модельдеу. Көмекші оқу құралы, 2016
 51. Аязбай М.Д. , Семернин А.Н. Мұнай-газ өндіру техникасы мен технологиялары. Оқу құралы, 2016
 52. Касымова Г.М. Психологические основы игровой терапии детской тревожности. Учебно-методическое пособие, 2015
 53. Амандыкова С.Х., Адырбекова Н.А. Учебное пособие по практическому курсу русского языка для студентов национальных групп неязыковых факультетов вузов, ч.1. 2019
 54. Амандыкова С.Х., Адырбекова Н.А. Учебное пособие по практическому курсу русского языка для студентов национальных групп неязыковых факультетов вузов, ч.2. 2019
 55. Оленберг Г.В. Практикум по Судебной экспертологии. Учебное пособие, 2018
 56. Тұрдалиева А.Ш. Әлеуметтік психология. Оқу-әдістемелік құрал, 2018
 57. Тасжүрекова Ж.Т. Формирование нравственно – этических норм у детей старшего дошкольного возраста. Учебное пособие, 2015
 58. Қарсыбаева Р.Қ. Педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру. Монография, 2015
 59. Касымова Г.М. Игровая терапия навыков общения детей дошкольного возраста с речевым недоразвитием. Методическое пособие, 2016
 60. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Биогеохимия негіздері. Оқу құралы, 2016
 61. Майкотов М.Н., Қожамқұлова Ж.Ж. Ақпараттық технологиялар (HTML), 2016
 62. Баялы Ә.Т., Махатова В.Е., Абыканова Б.Т., Қабылхамит Ж.Т. Бағдарламаны әзірлеудің құрал жабдықтары, Оқу құралы, 2019
 63. Сырбаева Ш.Ж. Тестовые задания по дисциплине физика, 2019
 64. Мухтаров А.К. Биохимия. Оқу құралы, 2017
 65. Исанова Б.Х. Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы. Оқу құралы, 2018
 66. Prokopenko O.V., Ossik Yu. L. Green marketing, 2018
 67. Шакирова К.Н. Сын тұрғысынан ойлау жобасын химия пәнінде қолдану. Оқу-әдістемелік құрал, 2017
 68. Шолақтегі Ә. Бейорганикалық химия. Оқу құралы, 2018
 69. Лежнева М.Ю. Задания для СРСП по дисциплине "Химия природных соединений", учебно-методическое пособие, 2016