«Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының аға оқытушысы, қауымдастырылған профессор, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мұхамбетов Жомарт Ибатоллаұлы

10- практикалық сабақ: Лексикология, антоним, омоним, синоним, неологизм, кірме сөздер, терминдер туралы

22.11.2020

9- практикалық сабақ: Лексикология туралы, оның негізгі мәселелері, сөз мағыналарының түрлі қолданылулары

22.11.2020

8- практикалық сабақ: Тіл білімінің лексикологиясы, зерттелуі, тілдің сөздік құрамы, лексикалық омонимдер

22.11.2020

7- практикалық сабақ: Демонстрациялық сабақ, сөздік құрам мен сөздік қор

22.11.2020

6- практикалық сабақ: Лексикология мәселелері. Оның түрлері

22.11.2020

5-практикалық сабақ: Тіл білімінің лексикология тарауы.Лексикология саласы. Оның түрлері мен ерекшелігі

22.11.2020

4-практикалық сабақ: Фонетика, тіл дыбыстары туралы, ерекшеліктері, тіл табиғаты

22.11.2020

3-практикалық сабақ: Тіл ғылымы мәселелері, салалары, фонетика, фонология, семиотика.т.б

22.11.2020

2-практикалық сабақ: Тіл білімінің дыбыстық жүйесі туралы, фонетика мәселелері

22.11.2020

Тіл біліміне кіріспе курсы: 1-практикалық сабақ: Тілдің жалпы қызметі, даму тарихы туралы. Тіл және қоғам, тіл және ойлау. Тілдің басқа ғылымдарымен байланысы

22.11.2020 1
Бұрынғы 1 2