Аударма ісі және шетел тілдері кафедрасы

Кафедра меңгерушісі
Хайржанова Акмарал Хатифовна
филология ғылымдарының кандидаты


Бағдарламалар


Бакалавриат

5В020700 - «Аударма ісі»(бакалавриат) мамандығы бойынша маман даярлау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген №13002658 сериялы лицензиясы (№478 бұйрық 28.02.2013) негізінде күндізгі, сырттай және кешкі оқыту нысандарына талапкерлер қабылданып, олар кредиттік технология жүйесімен оқытылуда. Бітірушіге 5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Оқу мерзімі: орта білім негізінде – 4 жыл. Шығарушы кафедра - «Аударма ісі және шетел тілдері».

6В02301-«Аударма және аударматану»мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

7М02302- «Аударма ісі»білім бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдармагистріакадемиялық дәрежесі беріледі.

Хайржанова Акмарал Хатифовна
филология ғылымдарының кандидаты

Каримова Зауре Нагметовна
филология ғылымдарының кандидаты

Султангубиева Айгуль Айтмухановна
филология ғылымдарының кандидаты

Байниева Күләш Темірғаліқызы
филология ғылымдарының кандидаты


Ингамова Джания Газимовна
аға оқытушы

Қожахметова Маруся Кадржановна
аға оқытушы

Байсеуова Гульназен Танжаровна
аға оқытушы

Мустагалиева Гульнара Сапаровна
аға оқытушы


Бисенбаева Рита Нурлановна
аға оқытушы

Имангалиева Салтанат Женисовна
аға оқытушы

Габдуллина Жанаргуль Едилбаевна
оқытушы

Муратова Лаура Муратқызы
магистр, оқытушы


Базарбаева Алтынай Бисешовна
аға оқытушы

Женисова Гульмира Женисовна
аға оқытушы

Наурызалиева Венера Сигуатовна
аға оқытушы

Жаурова Айжан Баялиевна
аға оқытушы


Рысмагамбетова Сауле Бериковна
оқытушы

Куспанова Толқын Ролландовна
оқытушы

Набидоллақызы Асем
оқытушы, магистр.


Торғын Тілегенова Тілекқабылқызы
оқытушы, магистр.

Гилажева Светлана Максутовна
магистр, оқытушыКафедра жұмысының мақсаты: студент жастарды сапалы аударма және коммуникативтік мақсаттарға жетуде тілдік қарым-қатынасты қолдануды, қабылдау, түсіну, шет тілінде ауызша және жазбаша орындаудың түрлі аспектілерін ұйымдастыра және басқара білу қызметіне даярлау. 

 Кафедра өз қызметін үш негізгі бағытта жүзеге асырады: 

 • оқу – әдістемелік; 

• ғылыми - зерттеу; 

• оқу–тәрбие.

Маман дайындау сапасын арттыру мақсатында интерактивті құрылғылары бар 25 орындық мультимедиялық орталық жұмыс жасайды. Сондай-ақ, ауызша сөйлеу лабораториясы, дәрісханалар мен оқу аудиториялары, Internet желісіне қосылған компьютер бөлмелері, шетел тілі материалдары жинақталған фонотека, видеотека студенттер үшін еркін пайдалануға берілген. 

Кафедра студенттерінің ағылшын, неміс, француз, қытай тілдерін оқуға мүмкіндіктер жасалған. 

 Шетел тілін оқыту аспектілері: аударма теориясы, ауысша аудару практикасы, жазбаша аудару практикасы, елтану, іскерлік шет тілі, әдеби аударма практикасы, қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару практикасы, ғылыми-техникалық мәтіндерді аудару практикасы, практикалық грамматика, практикалық фонетика, аудармадан курстық жұмыстар. 

 Ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін, студенттердің кәсіби деңгейін арттыру мақсатында көптілді білім беру факультеті отандық университеттермен және жақын және алыс шетел университеттерімен ғылыми және оқу-әдістемелік байланыстар орнатты. Халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша университеттің оқытушылары мен студенттері Қазақстан, Ресей, АҚШ, Англия, Франция, Германия, Қытай, Венгрия, Латвия, Литва, Түркия, Болгария, Польша, Испания, Малайзия, Португалия, Қырғызстан, Египеттің әртүрлі университеттерінде болды. өздерінің біліктіліктерін арттыруға, бірқатар қызықты курстарды тыңдауға, тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. 

Факультетте әр түрлі үйірмелер жұмыс істейді: «Шешендік өнер», «Аударма бюросы», «Жас терминолог», «Тіл білімі және лингвомәдениеттану мәселелері», «Драма клубы». Үйірмелер мен клубтардың жұмысы шешендік өнерді, сөйлеу мәдениетін үйретуге бағытталған, сонымен қатар шетелдік елшіліктермен және Атырау қаласында шетелдік компанияларда жұмыс істейтін азаматтармен кездесулер ұйымдастыруды, аудармашылар ретінде түрлі шетелдік жәрмеңкелерге қатысуды, білім деңгейін көтеруді қамтиды.

Кафедрада ұйымдастырылған «Аудармашылар клубы, «Drama Club», «English Club» атты студент-аудармашылар клубтарының желісі жастар арасында белсенділікті күшейтіп, халықаралық, республикалық, облыстық сайыстарда жүлделі орындарды иеленді. Кафедра студенттерінің өз мамандығына сай «ГалаГлобалГрупп», «ICS Sicim»,«CP Hotel Atyrau», «Fircroft»,«Shlumberger», «Renaissance», «ESS Support Services», «Agip KCO», «Marriott»», «Worley Parsons», «Denholm Zholdas LLP», «NCOC» компанияларынан оқу және өндірістік тәжірибелерден өтуі, түрлі бағыттағы тақырыптық мәліметтерді жинақтап, презентациялауы, аудармашы портфолиосын жасақтауы болашақ жас мамандарды шығармашылықпен ізденуге әркез жетелейді.Тарихы

           Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемелекеттік университетінің тілдік емес мамандықтарға арналған «Жалпы университеттік шетел тілдері» кафедрасы 1996 жылдың 1 қыркүйегінде құрылып, өз жұмысын бастады. Кафедра құрамында тәжірибелі оқытушылар М.Г.Гилаева, Р.Н.Назкенова, Қ.Т.Теміргалиев дәріс берді. 1996 жылдан 2015 жылдар аралығында кафедра меңгерушілік міндетін А.Р.Куджанов, Г.Т.Байсеуова Т.А.Халухаева және С.К.Макенова атқарды.

         2001 жылдан облыс көлеміне шетел инвесторларының көптеп келуіне және мамандар қажеттілігінің артуына байланысты аударма ісі кафедрасы құрылды. Алғашқы кафедрада оқу үрдісін жүргізген аға оқытушылар В.А. Леонова, ф.ғ.к. З.Н.Каримова, Г.С. Мустагалиева, Ж.Г.Ингамова, М.К Қожахметова. 2001-2006 оқу жылында «Аударма ісі» кафедрасы құрылып, кафедра меңгерушісі аға оқытушы Г.С. Мустагалиева тағайындалған.

         2006 жылы аталмыш кафедра екі кафедра болап бөлініп: «Аударма ісі негіздері» және «Аударма ісі теориясы» деп аталды.«Аударма ісі негіздері» кафедрасының меңгерушісі аға оқытушы Г.С. Мустагалиева, «Аударма ісі негіздері» кафедрасыныңы меңгерушісі Г.Ж. Женисова болды. 2008 оқу жылы «Аударма ісі теориясы» кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.к. З.Н.Каримова болды.

         2009 жылы екі кафедра қайта біріктіріліп, «Аударма ісінің теориясы мен практикасы» деген атау беріліп, оның меңгерушілігіне филология ғылымдарының кандидаты Айгүл Айтмұханқызы Султангубиева тағайындалды.

         2015-2016 оқу жылында «Шетел тілдер» және «Аударма ісінің теориясы мен практикасы» кафедрасы біріктіріліп, кафедра «Аударма ісі және шетел тілдер» кафедрасы болып аталды.

         2015 жылдан кафедра меңгерушісі Ахмарал Хатифқызы Хайржанова. Кафедраданың даму жолында жоғары білікті профессор-оқытушы құрамы еңбек етті және бүгінде заман талабына сай еңбек етуде. Атап айтсақ: филология ғылымдарының кандидаттары А. Х. Хайржанова, З.Н.Каримова, А.А. Султангубиева, К.Т.Байниева, PhD докторы Ш.Ибрагимқызы, аударма ісі магистрі А. Адильхан., жаратылыстану магистрі С.М.Гилажева, аға оқытушылар Г.Т.Байсеуова, М.Қ.Кожахметова, Г.С. Мустагалиева, С.Ж.Имангалиева, Ж.Г.Ингамова, Г.Ж.Женисова, Р.Н.Бисенбаева, А.Б.Жаурова, В.С.Наурызалиева, А.Б.Базарбаева, оқытушылар Ж.Е.Габдуллина, Т.Р.Куспанова, , С.Б.Рысмагамбетова, Мухамбет А.Ж., Н.Қ.Баженова, магистрлер Ә.Набидоллақызы, Т.Т.Тілегенова А.М.Маратова Г.Е.Мустафинажәне кафедра лаборанты Г.А.Аболова. Филология ғылымдарының кандидаты А.А. Султангубиева 2014 жылдың«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы иегері болды.

         Филология ғылымдарының кандидаты А.Х.Хайржанова 2019 жылдың«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағы иегері болды.

         Қазіргі таңда кафедрада 22 оқытушы жұмыс істейді, олардың 4- филология ғылымдарының кандидаты, 1 PhD,8 – аға оқытушы, 6 – магистр, 3 - оқытушы. Кафедра эдвайзері Бисенбаева Р.Н.

2014-2015 оқу жылында Каспий өңірінің қазіргі заманындағы колледжінде кафедра филалы ашу бағытында факультет пен колледж арасында келісім шарт жасалып, кафедра филиалын ашылды.


Байланыс

Аударма ісі және шетел тілдері кафедрасы
8 701 524 39 49
a.khairzhanova@asu.edu.kz
060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, Бас оқу ғимараты, 434а кабинет