Жастар саясаты

Жастар саясаты департаменті университеттің қоғамдық, әлеуметтік-мәдени іс-шараларын ұйымдастырып, студенттермен тығыз жұмыс жүргізетін құрылымдық бөлімше. ҚР мемлекеттік жастар саясаты туралы Заңына сәйкес жастар саясатын жүзеге асырып, маңызын айқындайды. Университеттегі қоғамдық-тәрбие жұмысы тікелей департаменттің басшылығымен іске асып отырады. Студент-жастардың «Мәңгілік Ел» жалпыхалықтық идеясын, қазақ халқының мәдени салт-дәстүрін ұстану, адамгершілік, терең рухани байлық, азаматтық бейнесін қалыптастыруға тәрбиелейді.


Студентке жеке тұлға ретінде өзін-өзі дамытып және сонымен қатар Қазақстанның ұлтжанды азаматы ретінде әлеуметтік қызметте жоғары кәсіби біліктілігін дамытуға қолайлы жағдай жасайды.

Студенттердің гуманисттік дүниетанымын, азаматтық ұстанымын, ұлтжандылық сана-сезімін, құқықтық және саяси мәдениетін еркіндігі мен өзіндік ар-ұждандық сезімін, мемлекеттік рәміздерді, ұлттық салт-дәстүрлерді құрметтеуді қалыптастыруға атсалысады.

Жастар саясаты департаментінің мақсаты – жастардың азаматтық, әлеуметтік, тұлғалық қалыптасуын және олардың әлеуметтік, инновациялық салада дамуына жағдайлар жасау. Алға қойған мақсаттарға жетуде келесі міндеттерді жүзеге асыруы қажет:

  • Жастарды әлеуметтік тәжірибеге тарта отырып, оларға өзін-өзі дамытуда әлеуттік мүмкіндіктері туралы ақпарат беру, ғылыми, шығармашылық жағынан камтамасыз ету және кәсіпкерлік белсенділіктеріне қолдау білдіру.
  • Көшбасшылық дағдылары бар бастамашыл және талантты жастардың толық қалыптасуына қолдау білдіру
  • Жастарға азаматтық білім мен патриоттық тәрбие беру, жастар арасында олардың мәдени және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруға ықпал ету

Бөлім құрылымы

  • Әлеуметтік-мәселелер және жастармен жұмыс жөніндегі бөлім

Негізгі құжаттары 

ҚР «Білім туралы» заңы; 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңы; "Қазақстан 2020: болашаққа жол" Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы.

Жұмыс жоспары