Магистратура білім бағдарламалары

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
Магистратура

Педагогикалық ғылымдар
1. 7М01101 Педагогика және психология (2 жыл)
2. 7М01301 Білім берудегі менеджмент (2 жыл)
3. 7М01501 Информатика және білім беруді ақпараттандыру (2 жыл)
4. 7М01503 Математика. Білім беру процесін басқару (2 жыл)
5. 7М01504 Білім берудегі физика (2 жыл)
6. 7М01601 Тарихшы-педагог (2 жыл)
7. 7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл)
8. 7М01702 Орыс тілі және әдебиеті (2 жыл)
9. 7М01703 Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация (2 жыл)
10. 7М01505 Білім берудегі биология 

Өнер және гуманитарлық ғылымдар
11. 7М02201 Тарихшы-зерттеуші (2 жыл)
12. 7М02301 Филология (2 жыл)
13. 7М02302 Аударма ісі (2 жыл)

Бизнес, басқару және құқық
14. 7М04101 Экономика және басқарудағы бизнес-аналитика (2 жыл)
15. 7М04102 Бизнес экономикасы (1 жыл)
16. 7М04103 HR – менеджмент (2 жыл)
17. 7М04113 HR – менеджмент (1 жыл)
18. 7М04104 Бухгалтерлік есеп, аудит және бақылау (2 жыл)
19. 7М04114 Есеп, аудит және бақылау (1 жыл)
20. 7М04105 Қаржы экономикасы (2 жыл)
21. 7М04115 Қаржы және экономика (1 жыл)
22. 7М04201 Құқықтану (2 жыл)
23. 7М04211 Құқықтану (1 жыл)
24. 7М04212 Адвокатура және нотариаттық қызмет (1 жыл)
25. 7М04213 Этномедиация (1 жыл)
26. 7М04116 Денсаулық сақтаудағы Менеджмент (1 жыл)

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
27. 7М05101 Биология микробиология негіздерімен (2 жыл)
28. 7М05201 Қолданбалы экология (2 жыл)
29. 7М05301 Химиялық талдау және мұнай-химия синтезі (2 жыл)
30. 7М05303 Физика және электроника (2 жыл)
31. 7М05401 Математика және компьютерлік ғылымдар (2 жыл)

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар
32. 7М06101 Бизнес-информатика (2 жыл)
33. 7М06104 Дизайндағы қолданбалы информатика (2 жыл)
34. 7М06114 Дизайндағы қолданбалы информатика (1 жыл)

Магистратура пререквизит 2022

Магистратура пререквизит 2023