Әрекеттер

Жұмыс пакеті 1. ЖОО-ның болашақ сын-тегеуріндерге дайындығын бағалау
1.1 Әрбір әріптес елдің жоғары оқу орындарының өзін-өзі бағалауы
1.1.1 HEInnovate енгізу әдістемесін дайындау
1.1.2 Францияда HEInnovate енгізу бойынша оқыту
1.2 ЖОО-лардың әріптес елдердегі болашақ сын-тегеуріндерге әзірлігін талдауды дайындау
1.2.1 Еуропалық Одақ сарапшыларының Орталық Азияға сапарлары
1.2.2 HEInnovate бойынша жергілікті тренингтер
1.2.3 Орталық Азия жоғары оқу орындарында талдаулар дайындау

Жұмыс пакеті 2. Кәсіпкерлік білім беру және дағдыларды дамыту деңгейін арттыру
2.1 Серіктес елдердегі университеттің кәсіпкерлік білім беру қызметінің аудиті
2.2 Білім мен дағдылардың олқылықтарын, әлеуетті сәйкессіздіктерін анықтау
2.3 Жоғары оқу орындарының өкілдерін тиімді кәсіпкерлік білім беру бағдарламаларын әзірлеуге
дайындау
2.4 Кәсіпкерлікке оқытудың тиімді схемасын әзірлеу
2.5 Кәсіпкерлікке оқытудың тиімді схемасын енгізу және жаңарту

Жұмыс пакеті 3. Мансаптық өсу, жұмысқа орналасу және корпоративтік қызметтер жүйесін құру /
жетілдіру
3.1 Орталық Азияның әрбір жоғары оқу орнында мансаптық, еңбек және корпоративтік қызметтер
арқылы түлектерді жұмысқа орналастыруды қолдау аудиті
3.2 Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу және ЖОО мен компания арасында
ынтымақтастық құру саласында оқыту
3.3 Жоғары оқу орнының және бизнес өкілдерінің түлектің еңбекке қабілеттілігін арттыруды және
әрбір әріптес елде жұмыс берушімен әріптестік қатынастарды орнатуды қабылдауы
3.4 Орталық Азияның әрбір жоғары оқу орнында мансап, жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін және
корпоративтік қызметтерді құру/дамыту
3.5 Түлектердің еңбекке қабілеттілігін арттырудың тиімді схемасын әзірлеу және сынақтан өткізу

Жұмыс пакеті 4. Сапаны қамтамасыз ету және бағалау
4.1 Сапаны қамтамасыз ету бойынша басшылықты дайындау
4.2 Мониторинг және бағалау туралы мерзімді есептерді дайындау

Жұмыс пакеті 5. Тарату, пайдалану және тұрақты даму
5.1 Тарату жоспарын дайындау
5.2 Жарнамалық материалдарды тарату, веб-сайт пен іс-шараларды дайындау
5.2.1 Веб-сайтты дайындау
5.2.2 HEInnovate өзін-өзі бағалау нәтижелері туралы ақпаратты тарату бойынша
жергілікті/аймақтық семинарлар
5.2.3 Кәсіпкерлікке оқытудың тиімді бағдарламасын дайындау туралы ақпаратты тарату
жөніндегі жергілікті / өңірлік семинарлар
5.2.4 Хабардарлықты арттыру бойынша семинарлар
5.2.5 Ақпараттық бюллетеньдер
5.2.6 Ақпараттық парақшалар
5.3 Пайдалану стратегиясын әзірлеу
5.4 Түпкілікті пайдалану бойынша конференцияларды ұйымдастыру
5.5 Жоба нәтижелерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеу

Жұмыс пакеті 6. жобаларды басқару
6.1 Жобаны басқару құрылымы мен процестерін теңшеу
6.2 Жобаны басқару бойынша кеңестер өткізуді қамтамасыз ету